• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
Kdo jsme

Kdo jsme

Centrum branných aktivit o.s. bylo založeno v roce 2007 za účelem přivést děti a mládež k zájmu o branné sporty a činnosti. Pro žáky a studenty organizujeme branné hry, školní výlety a několikadenní branné kurzy. Zaměřujeme se také na organizaci volnočasových aktivit formou celoročních oddílových činností organizovaných oddíly a instruktory působícími v CBA z.s. a dalších organizacích.

Pravidelně organizujeme letní tábory a zimní pobyty pro děti i mládež a poskytuje zázemí pro další organizace (např. turistickým či skautským oddílům). Dále u nás probíhají vzdělávací projekty pro vedoucí táborů, zdravotníky zotavovacích akcí a instruktory branných aktivit.

Pro návštěvníky této oblasti CHKO Bílé Karpaty máme připraveno několik zajímavých aktivit - především je to nejmodernější laserový systém nahrazující hru paintball nebo třeba projížďku ve vojenských vozidlech. Pro veřejnost pořádáme také Den otevřených dveří, burzy armádního materiálu, srazy vojenských veteránů a také se účastníme pietních i vojensko- historických akcí v našem regionu.

Letní vojenské tábory 2018