Oblast Mirsa!


Celá oblast Mirsa padla. Razantní a efektivní ofenzíva úkolového uskupení Thorhammer přinesla celkem snadné vítěztví. Fronta se zastavila až tehdy, když vláda Bafry přijala nabídku k příměří a obě strany zasedly, aby vyjednali podmínky kapitulace. Výsadkáři, kteří přežili začátek operace Stingray byli evakuováni a staženi z nouzových schromaždišť. Až na pár vyjímek byla operace Hedgehog neúspěšná a totálně selhala. Hranice padly do pár hodin. Druhý a pátý pěší pluk, které kontrolovaly oblast vnitřního území Mirsy byly staženy, nebo se vzdaly invazním vojákům. bafra poslala výzvu o pomoc do neutrálního Tekistánu, který se ovšem vyjádřil jasně: “Do konfliktu se nemíníme míchat”.

Na jižní frontu Mirsy teď míří stovky vojáků a techniky. Thorhammer má nový aktuální úkol: udržovat stabilní situaci podél hranic, ve vnitřních oblastech mirsy. Kontrolovat a hlídat strategické pozice a dopravní uzly. Za tímto cílem byly jednotky přeskupeny, reorganizovány a doplněny na 100% stavy.

Co bude dál?